VERGOEDING

Basis in Balans heeft contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland.

Wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. 

Als je verzekerd bent voor fysiotherapie, dan wordt de behandeling (meteen vanaf het eerste consult) vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Hierover hoef je GEEN eigen risico te betalen. 

Voor chronische aandoeningen, kinderen <18 jaar en bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie bestaat de mogelijkheid om behandelingen uit het basispakket te krijgen. Bij chronische indicaties geldt dat de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening zijn (deze worden verrekend met de aanvullend verzekering).

LET OP! Vergoeding vanuit de basisverzekering wordt door de zorgverzekeraar mogelijk verrekend met het eigen risico.

In je polis is terug te vinden hoeveel behandelingen of welk bedrag je zorgverzekeraar per kalenderjaar vergoedt. 

Wij kunnen in ons systeem zien welke polis je hebt afgesloten. Omwille van privacywetgeving kunnen wij echter niet zien of je reeds elders gebruik hebt gemaakt van zorg en hoeveel behandelingen er dus nog openstaan. 

Het is je eigen verantwoording om na te gaan of je voldoende verzekerd bent.

Als er na het lezen van de polis nog onduidelijkheid bestaat over de vergoeding, is het verstandig om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met je zorgverzekeraar. 

 

TARIEVEN

Indien blijkt dat je niet of onvoldoende verzekerd bent, ontvang je van ons een particuliere nota.

LET OP! Afhankelijk van de termijn van afwijzing door de zorgverzekeraar kan dit tot twee maanden na de behandeling duren. Om verassingen achteraf te voorkomen is het altijd verstandig goed op de hoogte te zijn van de status van je vergoeding. 

 

Vanaf 1 januari 2020 worden onderstaande tarieven gehanteerd 

(het praktijktarief kan hierbij afwijken van de vergoeding door je zorgverzekeraar)

Per 1 januari 2020 is het (lagere) tarief voor algemene fysiotherapie bij bekkenpijn komen te vervallen, omdat we in de praktijk enkel nog werkzaam zijn met gespecialiseerde therapeuten.

 

Intake incl verslaglegging:

Consult bekkenfysiotherapie:

Toeslag aan huis bezoek:

Niet nagekomen afspraken:

€ 52,50

€ 44,50

€ 20,00

€ 34,00

Afspraken die niet worden nagekomen, of minder dan 24 uur voor aanvang van het consult worden afgezegd/gewijzigd, worden in rekening gebracht. De kosten hiervan worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en ook niet als zodanig bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Mochten we nog iemand anders kunnen inplannen op het moment van de afspraak, dan zullen we als praktijk met coulance handelen en de afspraak niet in rekening brengen.

Tot slot: de meeste zorgverzekeraars gaan niet akkoord met het volgen van twee (verschillende) therapieën op een en dezelfde dag. Hou hier rekening mee, om onnodige kosten te voorkomen. Afspraken in onze agenda's worden niet verzet naar een ander tijdstip omwille van mogelijke vergoeding.

 
Basis in Balans 2020 ©